Danh Sách Đăng Ký Tham Gia Song Long Tranh Tài – Tam Long Tranh Bá

 

Kinh gửi các bằng hữu, tại đây BQT sẽ cật nhật liên tục thông tin các anh hùng tỷ muội đăng ký tham gia thi đấu giải.

🔥🔥🔥EVENT SONG LONG TRANH HÙNG – TAM LONG TRANH BÁ
⏰⏰⏰Thời gian đăng ký: Từ 14/07 đến 20h 18/07/2022
💥💥💥Lịch thi đấu sẽ được thông báo vào 0h00 ngày 15/7/2022
🔰🔰🔰DANH SÁCH THAM GIA SONG LONG TRANH HÙNG
 1. Nam Phong – (Tiêu dao)
 2. BátMuội – (Thiên long)
 3. Bông – (Nga my)
 4. Long – (Minh giáo)
 5. HongPhuc – (Nga my)
 6. Táo – (Tiêu dao)
 7. Metalic – (Nga my)
 8. BốCủaBạn (Võ đang)
 9. HonTich – (Nga my)
 10. ĐôngTà – (Tiêu dao)
 11. iHonTich – (Tiêu dao)
 12. BéTẹo – (Cái Bang)
 13. LâmNhất – (Tinh Túc)
 14. TiểuBá – (Minh giáo)
 15. TiểuLongNữ – (Nga my)
 16. Bướng – (Nga my)
 17. Hải1Thời – (Thiên long)
 18. ParkHangSeo – (Nga my)
🔰🔰🔰DANH SÁCH THAM GIA TAM LONG TRANH BÁ

Đối với giải Tam Long Tranh Bá sẽ cho phép các nhóm được phép đăng ký thêm 2 thành viên dự bị

 1. Nhóm Ất Ơ: Bông (Nga My), 1Mí (Thiên Long), NamPhong(Tiêu Dao)
  (Thành viên dự bị) Táo (Tiêu Dao), ACDSee (Nga My)
 2. Nhóm Kim Cương: Metalic (Nga my), BốCủaBạn (Võ đang), ĐôngTà (Tiêu dao)
 3. Nhóm Bạch Kim: HonTich (Nga my), TiểuBá (Minh giáo), iHonTich (Tiêu dao)
 4. Nhóm Vàng: TiểuLongNữ (Nga my), LâmNhất (Tinh túc), BéTẹo (Cái bang)
 5. Nhóm Bạc: ParkHangSeo (Nga my), HắcĐế (Tinh túc), Hải1Thời (Thiên long)
🎁🎁🎁 PHẦN THƯỞNG
🏆 GIẢI SONG LONG TRANH TÀI:
     🏅 Giải Quán quân: Lưu niệm chương + Trang bị Thái Cực Giáp / Cá nhân
     🏅 Giải Án quân: Lưu niệm chương + 200.000 KNB / Cá nhân
🏆 GIẢI TAM LONG TRANH TÀI:
     🏅 Giải Quán quân: Lưu niệm chương + 200.000 KNB / Thành viên
     🏅 Giải Án quân: Lưu niệm chương + 100.000 KNB / Thành viên
Lưu ý: Lưu niêm chương tặng cho tất cả thành viên và cá nhân đạt giải Quán quân và Á quân của cả 2 giải.
Sau khi kết thúc giải có kết quả: Bằng hữu nào muốn nhận Kỉ niệm chương vui lòng liên hệ Fanpage cung cấp địa chỉ để BQT gửi lưu niệm chương đến.
Lưu niệm: Song Long Tranh Tài (Chất liệu thuỷ tinh màu xanh lá)
Lưu niệm: Tam Long Tranh Bá (Chất liệu thuỷ tinh màu xanh lá)