Sự Kiện Đua TOP Level 99 – Nhận quà siêu hot

Sự Kiện Đua TOP Level 99 – Nhận quà siêu hot
Thời điểm bắt đầu: 19:00 – 02/07/2022.
Thời gian kết thúc: Khi có cao thủ đạt Đẳng Cấp 99
Đối tượng tham gia: tất cả các member tham gia server Thiên Long Thái Cực
TOP 1: Trùng Lâu Giới + 500.000 KNB
TOP 2: 3 viên Ngọc Thể Lực 7 + 300.000 KNB
TOP 3: 2 viên Ngọc Thể Lực 7 + 200.000 KNB
TOP 4-10: 1 viên Ngọc Thể Lực 7 + 100.000 KNB